Audit Wales / Archwilio Cymru

Cardiff
United Kingdom

About Audit Wales / Archwilio Cymru

Audit Wales aims to Assure the people of Wales that public money is being managed well; Explain how public money is being used and how it meets people’s needs; and Inspire and empower the Welsh public sector to improve.

Nod Archwilio Cymru yw Sicrhau pobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda; Esbonio sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio i ddiwallu anghenion pobl; ac Ysbrydoli a grymuso sector cyhoeddus Cymru i wella.

1 job with Audit Wales / Archwilio Cymru